Fotoalbum přírody - ptáci

Vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích

Letošní Vítání úspěšně proběhlo v sobotu 27. 4. 2024.

Dvanáctý ročník proběhl v sobotu 22. 4. 2023.

Jedenáctý ročník proběhl v neděli 24. 4. 2022.

I jubilejní desátý ročník vítání musel proběhnout neveřejně. Blízko ptáků, ale daleko od lidí.

V neděli 14. 2. 2021 proběhlo únorové sčítání orlů na jižní Moravě. Tentokrát jsme napočítali 53-55 orlů mořských a 2 orly královské.

Kromě orlů mořských se ukázali i další ptáci, například drozd kvíčala, stehlík obecný a volavka bílá.

Zatímco je možné ještě vidět zimní hosty ze severu - pěnkavy jikavce,

přiletěli i první poslové jara - skřivani polní.

Na částečně zamrzlých tocích je možné pozorovat potápky malé nebo slípky zelenonohé.

V rákosí můžete vzácně zahlédnout i chřástala vodního.

16. 1. proběhlo mezinárodní sčítání vodních ptáků, svůj úsek kolem řeky Jihlavy od Medlova do Pohořelic jsem absolvoval po osumnácté. Pozorovali jsme například 4 ledňáčky říční nebo 2 konipasy horské.

17. 1. se uskutečnilo lednové sčítání zimujících orlů na jižní Moravě. Celkem jsme napočítali 57-59 orlů mořských a 4 orly královské.

V zimní sezoně probíhá v Jihomoravském kraji sčítání zimujících kalousů ušatých.

Devátý ročník Vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích proběhl 25. 4. 2020. Tentokrát jsme přívítali ptáky v okolí Jiříkovic bez účasti veřejnosti.

Ornitologická exurze do Gruzie - 05/2019

Zprávy o Vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích

Osmý ročník - sobota 27. 4. 2019.

Sedmý ročník - sobota 28. 4. 2018.

Šestý ročník - sobota 29. 4. 2017. Tři děti a 29 dospělých pozorovali celkem 50 druhů ptáků v rozkvetlé jarní přírodě.

Pátý ročník - neděle 24. 4. 2016. K dispozici je seznam všech 51 pozorovaných druhů ptáků a krátké ohlédnutí.

Ornitologická exurze do jižního Ománu - 11/2017

Ornitologové z Brna a okolí se staly sponzory lejska šedého pro připravovaný evropský hnizdni atlas. I vy máte možnost stát se sponzorem svého ptačího druhu.

Vycházka "Za ptáky do Mariánského údolí" (na okraji Brna) se uskutečnila v sobotu 16. 4. 2016. Pozorovali jsme 45 druhů ptáků.

Starší ročníky vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích

Fotografie z jiných ornitologických akcí pro veřejnost

© Leoš Řičánek 2021