Vítání ptačího zpěvu - Jiříkovice 2016

Vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích 2016

Pátý ročník vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích se uskutečnil v neděli 24. 4. 2016. Na vycházku do chladného rána vyrazily 4 děti a asi 30 dospělých. Přes neutuchající, téměř mrazivý, vánek jsme mohli poslouchat a pozorovat jak běžné ptačí druhy, tak i druhy v naší krajině méně obvyklé. K nejzajímavějším pozorováným druhům patřila dvojice ostřížů, která proletěla v naší těsné blízkosti. Holub doupňák, rehek zahradní a rákosník zpěvný jsou druhy, které zemědělskou krajinou spíše v období jarní migrace protahují a během roku je nepotkáte. Překvapivým bylo i pozorování strakapouda prostředního, který se zde dosud nikdy neobjevil.

Účastníci si mohli zblízka prohlédnout ptáky, kteří se chytily do ornitologických sítí a po okroužkování byli propuštěni zpět na svobodu. Patřil k nim párek lejsků černohlavých. Sameček je téměř černobílý, samička je méně nápadná.

Dalšími odchycenými ptáky byl párek pěnic černohlavých, kos, sýkora koňadra a krutihlav obecný. Přestože se krutihlav ozývá častým nápadným voláním, je ho díky jeho zabarvení velmi těžké na kůře stromů spatřit.

Na hnízdech jsme pozorovali drozda zpěvného a drozda kvíčalu. Při kontrole budek jsme objevili sýkoru koňadru se snůškou 11 vajíček. Mohutné hnízdo na stromě letos opět připravil k hnízdění pár kání lesních. Dalším hnízdičem bude stehlík obecný, který na konci větve dokončoval stavbu svého příbytku. Také střízlíka obecného se mohli všichni nabažit, protože vytrvalým hlasitým zpěvem obhajoval svoje teritorium. Ze svého místečka na vrbě se nehnul dlouhé minuty. Pozorávání jednoho z našich nejmenších ptáků dalekohledem se 40-ti násobným zvětšením bylo pěkným zážitkem.

Seznam všech pozorovaných druhů:

Fotografie dodal Ondra Pelánek.

Další fotografie z akce si můžete prohlédnout na stránkách obce Jiříkovice

O jiných ročnících vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích čtěte zde

O jiných ornitologických akcích pro veřejnost čtěte zde

© Leoš Řičánek 2016