Vítání ptačího zpěvu - Jiříkovice 2024

Třinácté Vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích proběhlo v sobotu 27. 4. 2024.

Zatímco návštěvníci se v příjemném ranním počasí pomalu scházeli, v místě srazu se již pohybovala rodinka konipasů horských - rodiče se dvěma potomky.

Tito ptáci patří v Jiříkovicích k těm vzácnějším a vyvedení dvou mláďat zde dosud nebylo zaznamenáno.

Skupina ptačích příznivců se pomalu vydala na cestu po okrajových částech obce. Letos se nás sešlo 84, včetně asi 20 dětí. Postupně jsme slyšeli a pozorovali běžné ptačí druhy, od vrabců, kosů, zvonků a vlaštovek,

až po ty méně známé, jako jsou pěnice, konopky, budníčci, krutihlav nebo dlask.

Cestou do Louček jsme nahlédli do jedné z budek, kde jsme objevili sýkoru koňadru.

V Loučkách jsme se seznámili s podrobnostmi a zajímavostmi o kroužkování ptáků. Sledovali jsme kroužkování, vážení i měření několika vrabců, kosů, budníčků a sýkorek. Jedna z odchycených sýkorek již měla kroužek ze stejného místa z roku 2022.

Největší pozornost vzbudili odchycení dravci: krahujec obecný, poštolka obecná a káně lesní, které jsme si mohli prohlédnout pěkně zblízka.

V zadní části Louček vytrvale kukala kukačka. V rákosu u tůně se schovala slípka zelenonohá a nad rákosinou přeletovali motáci pochopi. Pouze dvěma účastníkům se ukázala samička ťuhýka obecného, kterého jsme zde ještě letos nepozorovali, a fotky se povedly.

Pomalu s blížilo poledne, ptáci utichli a účastníci se rozešli do svých domovů. Při závěrečné rekapitulaci jsme letos napočítali 49 ptačích druhů.

Seznam pozorovaných druhů

Kroužkování zajistili: Martina, Pavel, Evžen a Filip Petříkovi.

Výpravu vedli a ptáky určovali: Karel Daněk, Jarda Kouřil, Marie a Leoš Řičánkovi.

Autoři fotografií z akce: Marie Řičánková, Josef Junk a Ondřej Rouzek.

Další fotografie si můžete prohlédnout na obecním webu: obec Jiříkovice - fotogalerie

Zprávu sestavil: Leoš Řičánek.

O dvanáctém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O jedenáctém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O desátém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O devátém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O osmém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O sedmém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O starších ročnících vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích čtěte zde

O jiných ornitologických akcích pro veřejnost čtěte zde

© Leoš Řičánek 2024