Vítání ptačího zpěvu - Jiříkovice 2023

Dvanácté Vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích proběhlo v sobotu 22. 4. 2023.

Již v pět hodin vyrazila skupinka pozorovatelů do terénu. Cílem bylo hliniště cihelny s malými jezírky. Ještě za ranního přítmí jsme uslyšeli hlasy kulíků říčních. Protože se den rychle rozjasňoval, mohli jsme je za pár minut pozorovat v okuláru stativového dalekohledu. Kulíci hbitě pobíhali po břehu jezírka.

Na hladině se kolébal pár hus velkých a kachny divoké. Na stéblech rákosu se v ranním vánku pohupoval strnad rákosní. Nad polem zpívali skřivani polní. Podél polní cesty hlasitě varovali chocholouši obecní. Při pečlivém pročesání okolí jsme našli tři, tyto dnes již velmi vzácné, pěvce.

Již nastal čas k návratu, když jsme objevili dalšího ze vzácnějších druhů - bělořita šedého.

Na místo hlavního srazu dorazila ranní skupinka se zpožděním. Zde se již před zraky ptačích obdivovatelů postupně ukazovali vlaštovky, pěnkavy, zvonci, vrabci domácí i polní.

Hlasitým zpěvem na sebe upozorňovali zvonohlíci, pěnice i barevní stehlíci. O každém ptákovi se účastníci dozvěděli spoustu údajů a zajímavostí.

Opustili jsme okraj vesnice. Za křiku krutihlava obecného jsme prošli podél sadů. Mezi poli se ukázali první dravci: poštolka obecná, káně lesní, moták pochop a luňák červený.

Před devátou hodinou, kdy se už slunce teple opřelo do jarní krajiny a rozzářilo žluté pampelišky, jsme dorazili do jiříkovských Louček. Kromě ptáků zde proletovali i první letošní motýli: bělásek řepkový, bělásek řeřichový a žluťásek řešetlákový. Dorazili jsme do místa, kde na nás čekala ukázka kroužkování odchycených ptáků.

Pěkně zblízka jsme si postupně prohlédli vrabce polní, sýkory koňadry i modřinku, pěnice černohlavé, budníčka menšího, červenku obecnou,

špačka obecného, drozda zpěvného, sojku obecnou, strakapouda velkého,

poštolku obecnou

a káni lesní.

Vycházka pokračovala k malému mokřadu. Z pastvy jsme vyrušili husy velké s housaty. Raději se přestěhovaly do bezpečí na vodní hladinu.

Na břehu přeběhla slípka zelenonohá. U potoka se na chvíli ukázal střízlík obecný. Na slavíka jsme čekali marně, možná se zalekl velkého množství lidí, možná už zahájil předpolední odpočinek. Na svém, již pět let oblíbeném místě, se mi ozval až následující den.

Blížilo se poledne, pěvci již utichli a účastníci se pomalu rozešli bohatší o setkání s kouskem jarní přírody.

Zatím nejkrásnější den letošního jara si užilo 20 dětí a 60 dospělých. Celkem jsme pozorovali 55 druhů ptáků. Okroužkováno bylo 22 jedinců - 12 druhů. Přiletěla i sýkorka koňadra, kterou jsme zde okroužkovali před dvěma roky.

Seznam pozorovaných druhů

Kroužkování zajistili: Martina, Pavel, Evžen a Filip Petříkovi.

Výpravu vedli a ptáky určovali: Karel Daněk, Jarda Kouřil, Marie a Leoš Řičánkovi.

Autoři fotografií z akce: Jindřiška Mlečková, Marie Řičánková a další účastníci.

Zprávu sestavil: Leoš Řičánek.

O jedenáctém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O desátém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O devátém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O osmém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O sedmém ročníku vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích.

O starších ročnících vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích čtěte zde

O jiných ornitologických akcích pro veřejnost čtěte zde

© Leoš Řičánek 2023