vzpřímenkovití - Gracillariidae

Klíněnka dubová; Phyllonorycter roboris

Klíněnka jírovcová; Cameraria ohridella

7. 1. 2017 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2017