Noční svícení

O lákání motýlů na světlo

Motýli bezesporu patří k nejkrásnějším tvorům hmyzí říše. Mezi lidmi jsou oblíbení a známí zejména denní motýli. Ale mnohem větší skupinou jsou motýli, kteří lítají v noci. V ČR je celkem asi 3500 druhů všech motýlů. Těch denních je asi 160 druhů. Pro poznání velké většiny motýlí říše je potřeba proniknout do jejich nočního světa.

Většinu druhů motýlů s noční letovou aktivitou lze přilákat na světlo. Úspěšnost takovéto činnosti závisí na mnoha faktorech. Asi nejdůležitěší je počasí. Důležitou roli hraje výběr lokality, použitá technika, ale vliv má také fáze měsíce.

Počasí

Většině druhů nevyhovuje vlhké počasí. Slabý déšť motýlům téměř nevadí. Ten vadí spíše pozorovatelům a ohrožuje technické vybavení, hlavně žárovky.

Další nepříjemností je silný vítr. Letním druhům také vadí chladné noci. Pro druhy brzkého jara a pozdního podzimu však chlad překážkou není. Je i několik podzimních druhů, které se líhnou až po prvních proběhlých mrazech.

Fáze měsíce

Pokud za jasné noci svítí měsíc v úplňku (stačí i polovina měsíčního kotouče), dají se očekávat menší přílety na umělé světlo, protože žádná žárovka nedokáže tento zdroj přesvítit. Tato zásada se mezi odborníky traduje, ale v mé praxi se úplně nepotvrdila. I v jasných měsíčních nocích byly přílety na světlo hojné.

Lokality

Zásadní pro bohatý lov motýlů je výběr vhodné lokality. Ideální je okraj řídkého listnatého lesa přecházející v květnatou louku. Výbornou lokalitou jsou okraje stepí s křovinatými porosty. Obvykle se jedná o chráněná přírodní území. Pokud chcete vidět hodně motýlů a vzácnější druhy, je nutné na takové místo vyrazit. Při vhodném počasí přiletí na dobrém místě víc než sto druhů motýlů.

Zajímavá je i druhová pestrost motýlů v běžné krajině. V prostoru mezi loukami, sady, zahrádkami, remízky a drobnými vodními plochami se dá během roku objevit víc než 300 druhů. Příkladem je i mé působiště – lokalita Loučky u Jiříkovic.

Technika

Rozhodujícím prvkem pro přílet je světelný zdroj. Používají se žárovky, výbojky a LEDky s různou vlnovou délkou. Všechno další vybavení už velký vliv na přílet nemá. Jedná se o baterie, měnič, kabely, objímky, držáky. Jako dosedová plocha pro motýly slouží bílá plachta, může to být například prostěradlo nebo záclona. Jeho bílá barva zároveň odráží světlo do prostoru.

Jak probíhá svícení

Na známou lokalitu stačí dorazit po západu slunce za obzor. Tehdy ještě zbývá dostatek světla a času k napnutí lan mezi stromy, natáhnutí bílé plachty a zapojení elektroinstalace. Na místa neznámá je dobré dorazit s půlhodinovým předstihem, protože je napřed potřeba vhodné místo vyhlédnout.

Když už je téměř tma, zapne se osvětlení. První přilétají píďalky a někteří drobní motýli. Větší a zajímavější druhy přilétají, až už je obzor bez zbytků denního světla. Někteří motýli přiletí, posedí a odlétnou. Někteří ani neusednou a zmizí, jiní přiletí ke světlu, ale usednou kousek opodál do trávy nebo na strom. Poslední skupina je pro pozorování nejlepší. Tito motýli přiletí, usednou a zůstanou na místě, většinou až do konce svícení.

Kromě motýlů přiláká světlo i další druhy hmyzu.

Všechny motýly se snažím vyfotit, abych je mohl určit a zapsat do nálezové databáze mapování druhů ČR.

Zvídaví pozorovatelé se mohou zastavit kdykoliv a prohlídnout si sedící motýly nebo pozorovat, jak se situace na plátně mění po celou dobu svícení. Zájemcům, kteří se mi ozvali nebo ozvou, posílám zprávy emailem, případně SMS. Většinou svítím v lokalitě Loučky u Jiříkovic (Brno - venkov), ale nebráním se ani výjezdu do nějaké zajímavé vzdálenější lokality. Termín svícení připravuji jeden až dva dny předem.

Když se rozhodnu svícení ukončit, čas je pokaždé jiný, musím nasadit čelovku, všechno sbalit a s plnou polní vyrazit k domovu. Fotky pak třídím a data o pozorovaných druzích ukládám, když je čas nebo když je špatné počasí. Zpracování fotek obvykle končí následující rok někdy v únoru.

Jak šel čas

Poprvé jsem, tehdy ještě s velmi omezeným vybavením, vyrazil na noční svícení 9. 4. 2020.

V roce 2020 jsem byl na poslední noční výpravě za motýly 20. listopadu.

Rok 2020 jsem plně využil pro pozorování přírody, a to včetně mapování ptáků a motýlů. Do mapování motýlů jsem odeslal 2399 záznamů.

První svícení roku 2021 proběhlo 25. února, poslední 17. listopadu.

První svícení roku 2022 proběhlo 9. února a bylo velmi úspěšné - na světlo přiletělo celkem cca 30 ex. 4 druhů nočních motýlů.

24. 5. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

aktualizováno 25. 4. 2022

© Leoš Řičánek 2022