Strakáčovití - Endromidae

Strakáč březový

Endromis versicolora (Phalaena versicolora)

samička

sameček

pár

pár + sameček navíc

autoři fotografií: František Kolesár a Leoš Řičánek

30. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2021