Okáčovití - Satyridae

okáči vyskytující se na území ČR

Okáč bojínkový

Melanargia galathea

Okáč černohnědý

Erebia ligea

Okáč horský

Erebia epiphron

Okáč ječmínkový

Lasiommata maera

Okáč jílkový

Lopinga achine

Okáč kluběnkový

Erebia aethiops

Okáč kostřavový

Arethusana arethusa

samička

sameček

Okáč luční

Maniola jurtina

sameček

samička

extrémní forma

Okáč medyňkový

Hipparchia fagi

Okáč metlicový

Hipparchia semele

Okáč ovsový

Minois dryas

Okáč písečný

Hipparchia statilinus

Okáč poháňkový

Coenonympha pamphilus

kořist pavouka

Okáč prosíčkový

Aphantopus hyperantus

sameček

samička

kořist pavouka

Okáč pýrový

Pararge aegeria

poddruh Pararge aegeria tircis

sameček

samička

poddruh Pararge aegeria aegeria

sameček

samička

Okáč rosičkový

Erebia medusa

Okáč rudopásný

Erebia euryale

Okáč skalní

Chazara briseis

biotop

video: trpělivý okáč

okáč stínovaný (†)

Lasiommata petropolitana

Okáč strdivkový

Coenonympha arcania

okáč středomořský (†)

Hyponephele lupina

Okáč třeslicový

Coenonympha glycerion

Okáč voňavkový

Brintesia circe = Kanetisa circe

s poškozeným křídlem

Okáč zední

Lasiommata megera

okáči nevyskytující se na území ČR

Okáč Kirinia roxelana, "Lattice Brown"

Kirinia roxelana = Papilio roxelana

sameček

samička

Okáč Pyronia cecilia, "Southern Gatekeeper"

Pyronia cecilia

sameček

samička

Okáč "Corsician Grayling"

Hipparchia neomiris

Okáč "Cretan Grayling"

Hipparchia cretica

Okáč "Eastern Grayling"

Hipparchia pellucida

Okáč "Madeira Grayling"

Hipparchia madeirensis

Okáč "Southern Grayling"

Hipparchia aristaeus

Okáč "Freyer's Grayling"

Hipparchia fatua

Okáč "Corsican Heath"

Coenonympha corinna

Okáč "Cretan Small Heath"

Coenonympha thyrsis

Okáč "Madeiran Speckled Wood"

Pararge xiphia

Okáč "Canary Speckled Wood"

Pararge xiphioides

Okáč drobnooký, "Almond-eyed Ringlet"

Erebia alberganus

Okáč "Styrian Ringlet"

Erebia stirius

samička

Okáč fatranský; Water Ringlet

Erebia pronoe

Okáč velehorský

Erebia pandrose

po napadení predátorem

Okáč tatranský

Erebia pharte

okáč rodu Erebia ze skupiny Tyndarus (v Dolomitech se vyskytují: E. nivalis, E. calcaria a E. cassioides)


okáč rodu Erebia ze skupiny Tyndarus (v Balkánských horách se vyskytují: E. tyndarus, E. nivalis, E. calcaria a E. cassioides)


Okáč mramorovaný; Swiss Brassy Ringlet

Erebia tyndarus

okáč Common Three-Ring (African Ringlet)

Ypthima asterope = Hipparchia asterope = Ypthima mahratta = Ypthima hereroica = Ypthima alemola = Ypthima complexiva = Ypthima merlenii

autoři fotografií: Jiří Babka, Vlado Chrenko, Petr Navrátil, Marie (MŘ), Jiří (JŘ), Michal (MiŘ) a Leoš Řičánkovi

cenné rady při určování druhů: p. Jiří Beneš, p. Michal Zapletal

poděkování za určení okáče z Ománu: Jens Eriksen http://www.birdsoman.com/

2. 12. 2020 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2020