Okáčovití - Satyridae

okáči vyskytující se na území ČR

Okáč bojínkový; Melanargia galathea

Okáč černohnědý; Erebia ligea

Okáč horský; Erebia epiphron

Okáč ječmínkový; Lasiommata maera

Okáč jílkový; Lopinga achine

Okáč kluběnkový; Erebia aethiops

Okáč kostřavový; Arethusana arethusa

samička

sameček

Okáč luční; Maniola jurtina

sameček

samička

extrémní forma

Okáč medyňkový; Hipparchia fagi

Okáč metlicový; Hipparchia semele

Okáč ovsový; Minois dryas

Okáč písečný; Hipparchia statilinus

Okáč poháňkový; Coenonympha pamphilus

Okáč prosíčkový; Aphantopus hyperantus

sameček

samička

kořist pavouka

Okáč pýrový; Pararge aegeria

poddruh Pararge aegeria tircis

sameček

samička

poddruh Pararge aegeria aegeria

sameček

samička

Okáč rosičkový; Erebia medusa

Okáč rudopásný; Erebia euryale

Okáč skalní; Chazara briseis

biotop

video: trpělivý okáč

Okáč strdivkový; Coenonympha arcania

Okáč třeslicový; Coenonympha glycerion

Okáč voňavkový; Brintesia (Kanetisa) circe

s poškozeným křídlem

Okáč zední; Lasiommata megera

okáči nevyskytující se na území ČR

Okáč "Southern Gatekeeper"; Pyronia cecilia

sameček

samička

Okáč mramorovaný, "Swiss Brassy Ringlet"; Erebia tyndarus

Okáč "Corsician Grayling"; Hipparchia neomiris

Okáč "Cretan Grayling"; Hipparchia cretica

Okáč "Madeira Grayling"; Hipparchia madeirensis

Okáč "Southern Grayling"; Hipparchia aristaeus

Okáč "Freyer's Grayling"; Hipparchia fatua

Okáč "Corsican Heath"; Coenonympha corinna

Okáč "Cretan Small Heath"; Coenonympha thyrsis

Okáč "Madeiran Speckled Wood"; Pararge xiphia

Okáč "Canary Speckled Wood"; Pararge xiphioides

Okáč "Styrian Ringlet"; Erebia stirius

samička

Okáč fatranský, "Water Ringlet"; Erebia pronoe

Okáč velehorský; Erebia pandrose

po napadení predátorem

Okáč tatranský Erebia pharte

okáč rodu Erebia ze skupiny Tyndarus (v Dolomitech se vyskytují: E. nivalis, E. calcaria a E. cassioides)


autoři fotografií: Vlado Chrenko, Petr Navrátil, Marie (MŘ), Jiří (JŘ), Michal (MiŘ) a Leoš (LŘ) Řičánkovi

cenné rady při určování druhů: p. Jiří Beneš, p. Michal Zapletal

9. 2. 2017 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2017