Modráskovití - Lycaenidae

modráskovití vyskytující se na území ČR

Modrásek bahenní; Maculinea nausithous

Modrásek bělopásný; Aricia (Eumedonia) eumedon

sameček

samička

rub křídel

individuální forma

Modrásek cizokrajný; Lampides boeticus

samička

rub křídel

Modrásek černolemý; Plebejus argus

sameček

samička

kořist pavouka

Modrásek černoskvrnný; Maculinea arion

samička

Modrásek čičorkový; Cupido alcetas

Modrásek hnědoskvrnný; Polyommatus daphnis

sameček

samička

Modrásek hořcový Rebelův; Maculinea alcon rebeli

samička při kladení

vajíčka na hořci křížatém

Modrásek jehlicový; Polyommatus icarus

sameček

samička

samička,  forma caerulea

Modrásek jetelový; Polyommatus bellargus

sameček

samička

samička, forma ceronus

Modrásek kozincový; Glaucopsyche alexis

samička

sameček

rub křídel

Modrásek krušinový; Celastrina argiolus

sameček

samička

kladení vajíček

Modrásek lesní; Cyaniris semiargus

sameček

samička

rub křídel

kladení vajíček na živnou rostlinu - jetel luční

Modrásek ligrusový; Polyommatus damon

Modrásek nejmenší; Cupido minimus

sameček

samička

Modrásek obecný; Plebejus idas / Modrásek podobný; Plebejus argyrognomon

tyto dva druhy není možné rozeznat podle fotografií

Modrásek očkovaný; Maculinea teleius

kladení vajíček na živnou rostlinu - krvavec toten

Modrásek podobný; Plebejus argyrognomon

sameček

samička

Modrásek rozchodníkový; Scolitantides orion

sameček

samička

Modrásek stříbroskvrnný; Vacciniina optilete

sameček

samička

Modrásek štírovníkový; Cupido argiades

sameček

forma vyskytující se v jarní generaci

samička

Modrásek tmavohnědý; Aricia agestis

sameček

samička

rub křídel

netypický rub křídel

Modrásek tolicový; Cupido decoloratus

sameček

samička

Modrásek ušlechtilý; Polyommatus amandus

sameček

rub křídel

Modrásek vičencový; Polyommatus thersites

sameček

samička

Modrásek vikvicový; Polyommatus coridon

sameček

samička

individuální forma

Ohniváček celíkový; Lycaena virgaureae

sameček

samička

rub křídel

Ohniváček černočárný; Lycaena dispar

sameček

samička

samička klade vajíčko

Ohniváček černokřídlý; Lycaena phlaeas

Ohniváček černokřídlý - Madeirský; Lycaena phlaeas phlaeoides

endemický poddruh z Madeiry

Ohniváček černoskvrnný; Lycaena tityrus

sameček

samička

rub křídel

Ohniváček modrolemý; Lycaena hippothoe

sameček

samička

Ohniváček modrolesklý; Lycaena alciphron

Ostruháček březový; Thecla betulae

Ostruháček česvinkový; Satyrium ilicis

Ostruháček dubový; Neozephyrus quercus

Ostruháček jilmový; Satyrium w-album

Ostruháček kapinicový; Satyrium acaciae

Ostruháček ostružinový; Callophrys rubi

Ostruháček trnkový; Satyrium spini

Pestrobarvec petrklíčový; Hamearis lucina

modráskovití nevyskytující se na území ČR

Modrásek alpský, Plebejus (=Albulina) orbitulus, Alpine Blue

Modrásek "Southern Brown Argus"; Aricia cramera

Modrásek tažný; Leptotes pirithous

rub křídel

Modrásek "Geranium Bronze"; Cacyreus marshalli

Modrásek "African Grass Blue"; Zizeeria knysna

autoři fotografií: Alice Haveldová, Hana Kabešová, Zdeněk Audrlický, Petr Horka, Marie (MŘ), Michal (MiŘ), Jiří (JŘ) a Leoš (LŘ) Řičánkovi

cenné rady při určování druhů: p. Jiří Beneš, Ing. Tomáš Pavelka, p. Michal Zapletal

9. 2. 2017 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2017