Modráskovití - Lycaenidae

modráskovití vyskytující se na území ČR

Modrásek bahenní

Phengaris nausithous = Maculinea nausithous = Glaucopsyche nausithous = Maculinea arcas

Modrásek bělopásný

Aricia eumedon = Eumedonia eumedon

sameček

samička

rub křídel

individuální forma

Modrásek cizokrajný

Lampides boeticus

samička

rub křídel

Modrásek černolemý

Plebejus argus

sameček

samička

kořist pavouka

Modrásek černoskvrnný

Phengaris arion = Maculinea arion = Glaucopsyche arion

samička

Modrásek čičorkový

Cupido alcetas

Modrásek hnědoskvrnný

Polyommatus daphnis

sameček

samička

Modrásek hořcový Rebelův (modrásek Rebelův)

Phengaris alcon f. rebeli = Maculinea alcon f. rebeli = Lycaena rebeli = Maculinea rebeli = Glaucopsyche rebeli = Maculinea alcon rebeli

samička při kladení

vajíčka na hořci křížatém

Modrásek jehlicový

Polyommatus icarus

sameček

samička

samička,  forma caerulea

Modrásek jetelový

Polyommatus bellargus

sameček

samička

samička, forma ceronus

Modrásek kozincový

Glaucopsyche alexis

samička

sameček

rub křídel

Modrásek krušinový

Celastrina argiolus

sameček

samička

kladení vajíček

Modrásek lesní

Cyaniris semiargus

sameček

samička

rub křídel

kladení vajíčka na živnou rostlinu - jetel luční

Modrásek ligrusový

Polyommatus damon

Modrásek nejmenší

Cupido minimus

sameček

samička

Modrásek obecný / Modrásek podobný

Plebejus idas / Plebejus argyrognomon

tyto dva druhy není možné rozeznat podle fotografií

sameček

samička

Modrásek očkovaný

Phengaris teleius = Maculinea teleius = Glaucopsyche teleius = Papilio euphemus = Maculinea euphemus = Phengaris telejus = Maculinea telejus

kladení vajíček na živnou rostlinu - krvavec toten

Modrásek podobný

Plebejus argyrognomon

sameček

samička

kořist pavouka

Modrásek rozchodníkový

Scolitantides orion

sameček

samička

vajíčka na rozchodníku velkém

napínání křídel

Modrásek stříbroskvrnný

Vacciniina optilete

sameček

samička

Modrásek štírovníkový

Cupido argiades

sameček

forma vyskytující se v jarní generaci

samička

Modrásek tmavohnědý

Aricia agestis

sameček

samička

rub křídel

netypický rub křídel

Modrásek tolicový

Cupido decoloratus

sameček

samička

Modrásek ušlechtilý

Polyommatus amandus

sameček

rub křídel

Modrásek vičencový

Polyommatus thersites

sameček

samička

Modrásek vikvicový

Polyommatus coridon

sameček

samička

individuální forma

Ohniváček celíkový

Lycaena virgaureae

sameček

samička

rub křídel

Ohniváček černočárný

Lycaena dispar

sameček

samička

samička klade vajíčko

Ohniváček černokřídlý

Lycaena phlaeas

Ohniváček černokřídlý - Madeirský

Lycaena phlaeas phlaeoides

endemický poddruh z Madeiry

Ohniváček černoskvrnný

Lycaena tityrus

sameček

samička

rub křídel

Ohniváček modrolemý

Lycaena hippothoe

sameček

samička

Ohniváček modrolesklý

Lycaena alciphron

Ostruháček březový

Thecla betulae

Ostruháček česvinkový

Satyrium ilicis

Ostruháček dubový

Neozephyrus quercus

Ostruháček jilmový

Satyrium w-album

Ostruháček kapinicový

Satyrium acaciae

Ostruháček ostružinový

Callophrys rubi

Ostruháček švestkový

Satyrium pruni

Ostruháček trnkový

Satyrium spini

Pestrobarvec petrklíčový

Hamearis lucina

modráskovití nevyskytující se na území ČR

Modrásek alpský; Alpine Blue

Plebejus orbitulus = Albulina orbitulus

Modrásek "Southern Brown Argus"

Aricia cramera

Modrásek tažný; Lang's Short-Tailed Blue (Common Zebra Blue)

Leptotes pirithous = Leptotes telicanus = Syntarucus pirithous = Syntarucus telicanus

Modrásek "Geranium Bronze"

Cacyreus marshalli

Modrásek Plebejus stekolnikovi

Plebejus stekolnikovi = Kretania stekolnikovi

sameček

samička

detail

Modrásek Tarucus balkanicus; Balkan Pierrot / Little Tiger Blue

Tarucus balkanicus

Modrásek Tarucus rosaceus; Mediterranean Pierrot / Little Tiger Pierrot

Tarucus rosaceus / Tarucus balkanicus

Modrásek African Babul Blue (Topaz-spotted Blue)

Azanus jesous = Polyommatus jesous = Lampides agave = Lampides sigillata

Modrásek Dark Grass Blue

Zizeeria karsandra

Modrásek "African Grass Blue"

Zizeeria knysna = Papilio lysimon

Tomares romanovi; Romanoff's hairstreak

Tomares romanovi

autoři fotografií: Alice Haveldová, Hana Kabešová, Dana Štarková, Zdeněk Audrlický, Jiří Babka, Petr Horka, Marie (MŘ), Michal (MiŘ), Jiří (JŘ) a Leoš Řičánkovi

cenné rady při určování druhů: p. Jiří Beneš, Ing. Tomáš Pavelka, p. Michal Zapletal

23. 1. 2020 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2020