Lišajovití - Sphingidae

Dlouhozobka chrastavcová

Hemaris tityus

Dlouhozobka svízelová

Macroglossum stellatarum

Dlouhozobka zimolezová

Hemaris fuciformis

Lišaj borový

Sphinx pinastri = Hyloicus pinastri

Lišaj kyprejový

Deilephila porcellus

Lišaj lipový

Mimas tiliae

Lišaj paví oko

Smerinthus ocellatus

Lišaj pryšcový

Hyles euphorbiae

Lišaj pupalkový

Proserpinus proserpina

Lišaj smrtihlav

Acherontia atropos

Lišaj svízelový

Hyles gallii

Lišaj svlačcový

Agrius convolvuli

Lišaj šeříkový

Sphinx ligustri

Lišaj topolový

Laothoe populi

Lišaj vinný

Hyles livornica

Lišaj vrbkový

Deilephila elpenor

živná rostlina - vrbovka

lišaj Hyles zygophylli

Hyles zygophylli

autoři fotografií: Jana Vališová, Jitka Světničková, Katka Eisnerová, Vlasta Heroschová, Zdeněk Abrahámek, Jiří Bartl, Michal Boháč, Ján Matožek, Petr Horka, František Kolesar, Petr Navrátil, Marie (MŘ), Jiří (JŘ) a Leoš (LŘ) Řičánkovi

28. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2021