Vítání ptačího zpěvu - Jiříkovice 2014

Vítání ptačího zpěvu 2014 proběhlo v Jiříkovicích v neděli 4. 5.

Protože většina tažných ptáků již po dlouhé zimě dorazila z teplejších krajin do svých hnízdišť, přivítali jsme je tradiční ornitologickou vycházkou, která už několik desetiletí nese název "Vítání ptačího zpěvu".

Ukazatel teploměru se v neděli 4. května kolem šesté hodiny ranní zastavil na hodnotě 3°C. Ani takto nízká teplota neodradila pěvce od jejich projevů. Kosi, drozdi, rehci, konipasi, konopky a špačci obsadili vyvýšená místa na jiříkovských domech i stromech a spustili svoje melodie. Účastníci měli možnost si pěvce pěkně prohlédnout. Kromě svých dalekohledů jsme měli k dispozici kvalitní přístroje od tradičního výrobce špičkové optiky - firmy Meopta. Podařilo se tak díky sponzorování akce otestovat nové přístroje a zároveň umožnit pohled zblízka pro více pozorovatelů.

Hned za vesnicí se postupně ukazovali další ptáci. Na poli hledala potravu čejka chocholatá, která dnes už vodí po poli svoje kuřátka. Vedle ní sháněli něco ke snídani drozdi kvíčaly a bažanti, nad polem přeletovaly kukačky a potravu vyhlížel i párek majestátných dravců - motáků pochopů. Na keři u rákosiny vytrvale zpíval sameček pěnice hnědokřídlé. Díky jeho vytrvalosti se na něj mohli všichni vynadívat a při 60-ti násobném zvětšení to byla opravdu pěkná podívaná. Než dozpíval, objevil se krásně vybarvený ťuhýk obecný a v rákosí se rozezpíval rákosník.

Popošli jsme k Ponětovickému rybníku. Nedaleko břehu už rejdila letošní káčátka. Z korun topolů se svým flétnovým hlasem ozývala žluva hajní. Ve větvích přeletovali lejsci šedí. Na hladině se kromě labutí objevila berneška velká - patrně poodlétla z nedalekého chovu.

Cestou proti proudu Rokytnice jsme na topolech pozorovali strakapoudy jižní, z budky vylétla samice poštolky, zatímco samec hlídal opodál. Na hnízdech zahřívali svá vajíčka holubi hřivnáči a drozdi kvíčaly. Chvilku jsme prohlíželi hnízdní kolonii jiřiček na dvoře statku, všímali si rozlišovacích znaků mezi vlaštovkami a jiřičkami, sledovali jsme zvonky, stehlíky, konopky a vrabce domácí. U Romzy nás čekalo další ptačí překvapení, kterým byl párek bělořitů šedých. Mezi ovocnými stromy se ukázal další ťuhýk a nad poli přeletěl krkavec.

Závěrečnou část vycházky jsme si užili v Loučkách. K pozorovaným druhům přibyli sýkorky modřinky a koňadry, strnad obecný, budníček menší a lesní. Oblohou proletěli první tři letošní rorýsi. V trávě na břehu tůňky se ukryla nenápadná slípka zelenonohá. Ve větvích rozkvetlých jabloní se nám pokoušel schovat lejsek černohlavý. K největším překvapením patřil moudivláček lužní, kterého jsme v předchozích letech neviděli.

Hnízdo kosa černého navštívil některý z predátorů a pochutnal si na jeho vejcích.

Všechny upoutal zpěv slavíka obecného z křovin za potokem.

Na úplný závěr jsme společně zavěsili několik nových ptačích budek. Poděkování za jejich výrobu patří pracovníkům Obecního úřadu.

Na letošním "vítání" jsme během nedělního dopoledne pozorovali celkem 53 ptačích druhů. Za poučením a krásami přírody dorazilo více než 30 dospělých a 3 děti. Fotografie z akce je možné shlédnout na webových stránkách obce Jiříkovice.

Česká společnost ornitologická

a
obec Jiříkovice

autoři fotografií: Marie a Michal Řičánkovi

zpracováno 21. 2. 2015

© Leoš Řičánek 2016