Vřetenuškovití - Zygaenidae

Vřetenuška čičorková

Zygaena ephialtes

forma coronillae

forma medusa

forma athamanthae

Vřetenuška čtverotečná

Zygaena punctum

Vřetenuška chrastavcová

Zygaena osterodensis

Vřetenuška komonicová

Zygaena viciae (= meliloti)

se zakrnělými křídly

Vřetenuška kozincová

Zygaena loti

sameček

samička

spodní strana

páry

v.kozincová-v.ligrusová

Vřetenuška ligrusová

Zygaena carniolica

Vřetenuška mateřídoušková

Zygaena purpuralis

Vřetenuška mateřídoušková / přehlížená

Zygaena purpuralis / minos

Vřetenuška mokřadní

Zygaena trifolii

Vřetenuška obecná

Zygaena filipendulae

Vřetenuška pětitečná

Zygaena lonicerae

Vřetenuška pozdní

Zygaena laeta

Vřetenuška přehlížená

Zygaena minos

Vřetenuška štírovníková

Zygaena angelicae

Vřetenuška třeslicová

Zygaena brizae

Zelenáček šťovíkový

Adscita statices

video: hemžení zelenáčků

Zelenáček průsvitný

Jordanita subsolana

Zelenáček trnkový

Rhagades pruni

Neurčení zelenáčci z rodu Jordanita

Neurčení zelenáčci z rodu Adscita

Vřetenuška Zygaena armena

Zygaena armena

cenné rady při určování druhů: p. Jiří Beneš a p. Michal Zapletal

autoři fotografií: Marie (MŘ) a Leoš (LŘ) Řičánkovi

30. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2021