Slimákovcovití - Limacodidae

Slimákovec dubový

Apoda limacodes = Phalaena limacodes = Cochliodon limacodes = Cochlidion limacodes = Apoda avellana = Apoda avellanella = Bombyx testudo = Phalaena funalis

9. 2. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2021