Plochuškovití - Depressariidae

Plochuška třemdavová

Agonopterix furvella

Plochuška Depressaria sp.

Depressaria sp.

17. 3. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

Za cenné rady při určování druhů děkuji: Jiřímu Benešovi a Miloši Jadrnému

© Leoš Řičánek 2021