Můrovití - Noctuidae

Můrovití - rozdělení do podčeledí


Drobničky Žlutavky Zobonosci


Zelenavky Lalokokřídleci Stužkonosky


Kovoleskleci Světlopásky Světloskvrnky


Šípověnky Tmavoskvrnky Kukléřky


Jasnobarvci Černopásky Blýskavky


Můry Osenice Běloskvrnky


Lesknačky Mechovnice Mramorovky

ostatní malé podčeledi

3. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

cenné rady při určování druhů: p. Jiří Beneš, p. Karel Duchek a p. Michal Zapletal

© Leoš Řičánek 2021