Můrovití - Noctuidae

podčeleď: Tmavoskvrnky - Metoponiinae

Tmavoskvrnka rožcová (blýskavka rožcová, žlutopáska rožcová)

Panemeria tenebrata

Tmavoskvrnka svlačcová (černoskvrnka svlačcová)

Tyta luctuosa = Acontia luctuosa

2. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

Za cenné rady při určování druhů děkuji: Jiřímu Benešovi, Karlu Duchkovi a Michalu Zapletalovi

© Leoš Řičánek 2021