Můrovití - Noctuidae

podčeleď: Světloskvrnky - Acontiinae

Světloskvrnka svlačcová (světlopáska svlačcová)

Emmelia trabealis = Erastria trabealis

Světloskvrnka slézová (světlopáska slézová, tmavoskvrnka slézová)

Acontia lucida

Tmavopáska opletníková (hnědopáska opletníková, hnědopáska svlačcová)

Aedia funesta = Noctua funesta

2. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

Za cenné rady při určování druhů děkuji: Karlu Duchkovi a Michalu Zapletalovi

© Leoš Řičánek 2021