Můrovití - Noctuidae

podčeledi s malým počtem druhů

Lišejnice (Aventiinae)

Lišejnice šedá (hnědopáska lišejníková, křivokřídlec lišejníkový)

Laspeyria flexula = Bombyx flexula

Můrovky (Condicinae)

Můrovka šedá (blýskavka šedá)

Acosmetia caliginosa = Noctua caliginosa = Anthophila litorea = Acosmetia aquatilis = Acosmetia tristis

Šedice (Scolecocampinae)

Šedice jívová (hnědavka jívová, bezbarvec jívový)

Colobochyla salicalis = Pyralis salicalis = Phalaena obliquata = Crambus salicatus = Amblygoes cinerea

Trávničky (Rivulinae)

Trávnička luční (hnědavka drobná)

Rivula sericealis

Černavky (Boletobiinae)
Můřičky (Hypenodinae)
Modroskvrnky (Euteliinae)
Modrohlávci (Dilobinae)
Kapraďovky (Eriopinae)

Za cenné rady při určování druhů děkuji: J. Benešovi, K. Duchkovi, V. Hulovi, M. Koupému, M. Zapletalovi a dalším kolegům ze skupiny "Motýlí plevel"

3. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2021