Můrovití - Noctuidae

podčeleď: Lalokokřídleci - Calpinae

Sklepnice obecná (lalokokřídlec vrbový, můra sklepní)

Scoliopteryx libatrix

přezimování v jeskyni

3. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

Za cenné rady při určování druhů děkuji: Jiřímu Benešovi, Karlu Duchkovi a Michalu Zapletalovi

© Leoš Řičánek 2021