Můrovití - Noctuidae

podčeleď: Jasnobarvci - Oncocnemidinae

Jasnobarvec černoskvrnný (jasnobarvec červenoskvrnný)

Calophasia opalina = Calophasia casta

Jasnobarvec hledíkový

Omphalophana antirrhinii = Noctua antirrhinii

3. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

Fotografie: Karel Duchek, LŘ

Za cenné rady při určování druhů děkuji: J. Benešovi, K. Duchkovi, M. Koupému, M. Zapletalovi a dalším kolegům ze skupiny "Motýlí plevel"

© Leoš Řičánek 2021