Můrovití - Noctuidae

podčeleď: Drobničky - Eublemminae

Drobnička pcháčová (světlopáska pcháčová)

Eublemma purpurina = Eublemma purpurinum

3. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

© Leoš Řičánek 2021