Můrovití - Noctuidae

podčeleď: Blýskavky - Xyleninae

Blýskavka černopásá

Mormo maura

Blýskavka čtyřtečná (šedobarvec lebedový)

Caradrina clavipalpis = Paradrina clavipalpis = Paradrina quadripunctata

Blýskavka hnědoskvrnná

Platyperigea kadenii = Caradrina kadenii = Caradrina kadeni

Blýskavka jitrocelová

Hoplodrina ambigua

Blýskavka kopřivová

Caradrina morpheus

Blýskavka lebedová (šedobarvec lebedový)

Trachea atriplicis

Blýskavka mramorovaná (plamenoskvrnka cviklová, plamenoskvrnka mramorovaná)

Phlogophora meticulosa = Brotolomia meticulosa

Blýskavka pampelišková

Hoplodrina blanda = Caradrina blanda = Hoplodrina taraxaci = Caradrina taraxaci

Blýskavka plavá

Eremodrina gilva = Caradrina gilva = Agrotis gilva

Blýskavka ptačincová

Hoplodrina octogenaria = Hoplodrina alsines

Blýskavka půvabná (osenice půvabná, dřevobarvec lískový)

Actinotia polyodon = Chloantha polyodon = Cloantha perspicillaris = Phalaena perspicillaris = Phalaena polyodon

Blýskavka šťovíková (dřevobarvec šťovíkový)

Dypterygia scabriuscula

Blýskavka travní

Thalpophila matura

Blýskavka trojčárná (šedavka trojčárná)

Charanyca trigrammica = Charanyca trigramica

Dřeňovka diviznová (šedavka diviznová, blýskavka diviznová)

Gortyna flavago = Noctua flavago = Phalaena lappae = Phalaena ochracea = Gortyna ochracea = Noctua ochraceago

Dřeňovka luční (travařka luční)

Amphipoea fucosa

Dřeňovka šťovíková (šedavka luční, můra travní)

Hydraecia micacea

Dřevobarvec dubový (rudokřídlec dubový, zimovnice dravá)

Eupsilia transversa = Scopelosoma transversa = Eupsilia satellitia

Dřevobarvec lesní (dřevobarvec stromový)

Lithophane ornitopus

Dřevobarvec trnkový

Lithophane socia = Lithophane hepatica

Kosočárnice dvouoká (blýskavka dvouoká)

Dicycla oo = Phalaena oo = Noctua ferruginago = Dicycla renago

Kosočárnice jasanová (zlatokřídlec jasanový)

Atethmia centrago = Noctua centrago = Tiliacea ochrago = Cirrhoedia xerampelina = Atethmia rufa = Atethmia xerampelina

Kosočárnice javorová (blýskavka dravá)

Cosmia trapezina = Calymnia badiofasciata = Calymnia trapezina = Phalaena (Noctua) trapezina = Phalaena rhombica = Phalaena trapezina

Kosočárnice ovocná (blýskavka hrušňová)

Cosmia pyralina = Noctua pyralina = Calymnia pyralina = Phalaena corrusca

Pestroskvrnka dubová (šedokřídlec dubový)

Dryobotodes eremita = Dryobota eremita = Dryobotodes protea = Dryobota protea = Noctua eremita = Noctua seladonia

Pestroskvrnka šedá (polnice šedá)

Ammoconia caecimacula = Noctua caecimacula = Phalaena millegrana = Phalaena respersa

Pestroskvrnka zelenavá (běloskvrnka zelená)

Griposia aprilina = Agriopis aprilina = Dichonia aprilina

Pestroskvrnka zimolezová

Mniotype satura = Blepharita satura = Blepharita porphyrea = Noctua satura = Phalaena porphyrea = Hadena porphyrea = Blepharita amicissima

Přímočarnice buková (polnice buková)

Agrochola macilenta = Noctua macilenta = Leptologia macilenta = Noctua flavilinea

Přímočarnice hnědá (polnice hnědá)

Agrochola helvola = Anchoscelis helvola = Amathes helvola = Agrochola helvolus = Phalaena helvola = Phalaena rufina = Phalaena fulvago = Phalaena emmedonia = Phalaena catenata = Phalaena punica

Přímočarnice jilmová (polnice jívová)

Agrochola circellaris = Amathes circellaris = Sunira circellaris = Phalaena circellaris = Noctua ferruginea = Bombyx fuscago = Noctua undata = Phalaena undosa

Přímočarnice rozrazilová (polnice rozrazilová)

Agrochola nitida = Agrochola lucida = Noctua nitida = Anchoscelis nitida = Orthosia insueta

Přímočarnice střemchová (polnice střemchová)

Agrochola lychnidis = Amathes lychnidis = Agrochola lychnitis = Agrochola pistacina = Amathes pistacina = Noctua lychnidis = Noctua pistacina = Phalaena canaria = Phalaena rubetra = Phalaena schoenobaena = Phalaena serina = Phalaena lineola = Noctua ferrea = Noctua sphaerulatina = Noctua venosa = Agrochola coerulescens

Přímočarnice šťovíková (polnice šťovíková)

Agrochola laevis = Propenistra laevis = Noctua laevis

Přímočarnice vrbková (polnice vrbková)

Agrochola litura = Phalaena litura = Anchoscelis litura = Amathes litura = Phalaena polluta = Noctua ornatrix

Rákosnice zevarová

Archanara sparganii = Globia sparganii = Capsula sparganii = Phalaena sparganii = Noctua sparganii

Šedavka dvoubarvá

Mesoligia furuncula = Mesoligia bicoloria

Šedavka jižní (šedavka syrská)

Apamea syriaca = Apamea sicula = Apamea tallosi = Abromias syriaca

Šedavka kroužkovaná

Oligia strigilis = Phalaena strigilis = Noctua praeduncula = Miana invisa

Šedavka menší

Oligia latruncula = Noctua latruncula = Phalaena aerata = Noctua aerata = Phalaena meretricula = Noctua meretricula = Noctua aethiops

Šedavka polní

Apamea anceps = Noctua anceps = Apamea sordida = Phalaena sordida = Hadena sordida = Apamea infesta = Caradrina renardii = Hadena engelhardtii = Luceria pyxina = Apamea pyxina = Enargia siegeli

Šedavka trávová (šedobarvec trávový)

Apamea monoglypha = Phalaena monoglypha = Phalaena polyodon = Noctua polyodon = Noctua radicea = Phalaena scotophila = Abromias monoglypha

Šedavka žlutavá (šedobarvec šedožlutý)

Apamea lithoxylea = Apamea lithoxylaea = Abromias lithoxylaea = Noctua lithoxylaea = Phalaena musicalis = Noctua musicalis

Travařka okrová

Eremobia ochroleuca = Noctua ochroleuca = Phalaena citrina = Phytometra bifasciosa

Travařka pestrá (pestroskvrnka ozdobna)

Crypsedra gemmea = Polymixis gemmea = Miselia gemmea

Travařka třtinová

Photedes fluxa = Photedes fluxus = Chortodes fluxa = Chortodes hellmanni = Noctua fluxa = Chortodes fluxus = Leucania hellmanni = Nonagria junci

Travařka zelená

Calamia tridens = Calamia virens

Zimovnice brusnicová (rudokřídlec brusnicový)

Conistra vaccinii = Phalaena vaccinii = Noctua vaccinii = Noctua polita = Noctua spadicea

Zimovnice rezavá (rudokřídlec rezavý)

Conistra rubiginea = Noctua rubiginea = Phalaena tigerina = Noctua pulverea

Zimovnice trnková (zimovnice hojná)

Conistra rubiginosa = Conistra vaupunctatum = Conistra vau-punctatum = Bombyx vaupunctatum = Phalaena rubiginosa

Zlatokřídlec bukový

Tiliacea aurago = Xanthia aurago = Noctua aurago = Tiliacea rutilago = Phalaena fucata = Phalaena praetexta

Zlatokřídlec jívový

Xanthia togata = Xanthia lutea = Xanthia flavago

Zlatokřídlec lipový

Tiliacea citrago = Phalaena citrago = Xanthia citrago = Phalaena ochreago = Phalaena fulvago = Xanthia subflava = Tiliacea apennina

Zlatokřídlec vrbový

Xanthia icteritia = Xanthia fulvago = Cosmia fulvago = Cirrhia icteritia = Phalaena icteritia = Noctua fulvago = Noctua cerago = Phalaena flavescens = Xanthia asiatica = Xanthia korecosmia

3. 1. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

Autoři fotografií: Michal Řičánek (MiŘ), Leoš Řičánek

Za cenné rady při určování druhů děkuji: V. Říhové, J. Benešovi, K. Duchkovi, V. Hotárkovi, V. Hulovi, J. Müksteinovi, M. Koupému, Z. Valchářovi, M. Zapletalovi a dalším kolegům ze skupiny "Motýlí plevel"

© Leoš Řičánek 2021