Bourovcovití - Lasiocampidae

Bourovec borový

Dendrolimus pini = Phalaena pini = Dendrolimus paulae = Dendrolimus adriatica = Dendrolimus calabrica

Bourovec březový

Eriogaster lanestris = Phalaena lanestris = Eriogaster senecta = Eriogaster borealis = Eriogaster hungarica = Eriogaster montana

Bourovec dubový

Lasiocampa quercus = Phalaena quercus = Bombyx quercus = Lasiocampa spartii = Lasiocampa roboris = Lasiocampa guillemotii = Lasiocampa viburni = Lasiocampa catalaunica = Lasiocampa tenuata = Lasiocampa lapponica = Lasiocampa dalmatina = Lasiocampa burdigalensis = Lasiocampa subalpina = Lasiocampa meridionalis = Lasiocampa agsutilinea = Lasiocampa montana = Lasiocampa scopolii

Bourovec ostružiníkový (bourovec ostružinový, bourovec ostružníkový)

Macrothylacia rubi = Phalaena rubi = Macrothylacia pygmaea

Bourovec ovocný

Gastropacha quercifolia = Phalaena quercifolia = Gastropacha dalmatina

Bourovec prsténčivý (bourovec prsténčitý)

Malacosoma neustria = Malacosoma neustrium = Phalaena neustria = Malacosoma mauginii

Bourovec švestkový

Odonestis pruni = Phalaena pruni = Odonestis montana = Odonestis ambitiosa = Odonestis vulpecula = Odonestis santorui = Odonestis reisseri

torzo motýla

Bourovec topolový

Poecilocampa populi = Phalaena populi

Bourovec trávový

Euthrix potatoria = Phalaena potatoria = Euthrix occidentalis = Philodona potatoria

Bourovec

Pachypasa otus = Sphinx otus

Bourovec západní

Malacosoma franconica = Malacosoma franconicum = Bombyx franconica = Malacosoma dorycnii = Malacosoma calabricum = Malacosoma joannisi

Bourovec Lasiocampa eversmanni

Lasiocampa eversmanni

Bourovec

Lasiocampidae

8. 4. 2021 zpracoval Leoš Řičánek

autoři fotografií: Ján Matožek, Jan Páleník a Leoš Řičánek

cenné rady při určování druhů: Jiří Beneš, Karel Duchek a Michal Zapletal

© Leoš Řičánek 2021