Ptačí park Kosteliska (Dubňany) - 19. 3. 2022

Na jarní vycházku do PP Kosteliska jsme vyrazili hned z několika důvodů. Tím hlavním asi byla zpráva o tom, že do parku už dorazil uherský stepní skot. Na ty čtyři kopytníky, které se budou starat o údržbu lokality, jsme se těšili už od loňska. Dalším důvodem návštěvy byla příležitost pozorovat něco zajímavého z ptačí říše.

Uherský stepní skot se procházel a popásal v rozsáhlé ohradě.

Z větvoví sledovaly krajinu ostražité volavky popelavé.

O kousek dál přeletěly volavky bílé.

Velkým překvapením byl nízko přeletující jeřáb popelavý. Třeba si tu vyhlédne místo, kde by mohl zahnízdit.

Na území parku jsme letos poprvé slyšeli zpívat budníčka menšího, který v těchto dnech dorazil ze Středomoří. Z hájku se ozýval hlas šoupálka krátkoprstého. Přeletěli holubi doupňáci.

Svoje vodní dílo zde připravuje bobr evropský.

Z pozorovatelny jsme viděli čírky obecné i modré, lysky, kachny divoké a husy velké. V rákosí přeletělo několik strnadů rákosních. Na nebi zakroužili dva orli mořští.

Na krátký okamžik se objevil i náš první letošní denní motýl: babočka kopřivová.

Nad nedalekým polem se na chvíli odpočinku chystá protahující hejno čejek (v horní části 177 ptáků), špačků a jespáků bojovných (91 ptáků ve spodní části hejna).

Na závěr už nezbývá než napsat: tato výprava se vydařila.

20. 3. 2022. M a L Řičánkovi

© Leoš Řičánek 2022