Fotoalbum přírody

V úterý 6. 6. 2017 jsme na vycházce za motýly pozorovali tyto druhy denních motýlů: běláska řepkového a řepového, babočku bílé C, okáče poháňkového, modráska jehlicového, černolemého a podobného a ohniváčka černočárného. Také jsme viděli několik druhů můr, píďalek a zavíječů.

Šestý ročník vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích proběhl v sobotu 29. 4. 2017. Tři děti a 29 dospělých pozorovali celkem 50 druhů ptáků v rozkvetlé jarní přírodě.

O předchozích ročnících vítání ptačího zpěvu v Jiříkovicích

Fotografie z jiných ornitologických akcí pro veřejnost

© Leoš Řičánek 2017